Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Michałowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania w Szkole Podstawowej w Michałowie

 1. księga ewidencji dzieci,
 2. księga uczniów,
 3. księga inwentarzowa,
 4. księga materiałowa,
 5. ewidencja zarządzeń dyrektora szkoły,
 6. ewidencja delegacji służbowych,
 7. książka obiektu budowlanego,
 8. księga arkuszy ocen,
 9. rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 10. rejestr wydanych kart rowerowych,
 11. rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 12. rejestr czynności szkoły,
 13. rejestr kontroli,
 14. rejestr druków ścisłego zarachowania,
 15. rejestr decyzji administracyjnych,
 16. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 17. protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 18. protokoły posiedzeń komisji Socjalnej,
 19. plany, sprawozdania, analizy.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Metryka

 • opublikował: Renata Chmielewska
  data publikacji: 2021-09-30 10:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1970
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-30 10:28:30